Werkwijze

Voorbereiden

Dossiervorming
Alle relevante gegevens worden op zorgvuldige wijze vastgelegd overeenkomstig de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Styling & Advies
Ons eigen team adviseert, indien nodig, over een verkoop bevorderende styling. Het doel hiervan is om de attentiewaarde te verhogen en de potentiële doelgroep te vergroten.

Onderscheidende foto- en filmreportage
Wij maken de foto- en de filmreportages zelf. Hierdoor zijn wij flexibel en is creativiteit gegarandeerd.

Presentatietekst
Wij werken niet met standaard teksten en leveren voor iedere woning maatwerk. De onderscheidende kenmerken en kwaliteiten worden hierdoor beter belicht.

Plattegronden en 3D-impressies
Er worden professionele, realistische plattegronden en 3D-impressies van de woning gemaakt door onze architect.

Brochure
Al onze woningbrochures zijn zowel digitaal als op papier beschikbaar. Deze brochures worden professioneel gemaakt met oog voor detail, met als doel om mogelijke kopers enthousiast te maken.

Aankondiging
Voorafgaande aan de actieve verkoop, wordt de woning onder de aandacht gebracht bij ons netwerk. Dit gebeurt door middel van onze website, ‘Woningproeverij’  en Social Media.

Actieve verkoop

Presentatie
Presentatie vindt plaats via diverse kanalen met als doel het realiseren van een geslaagde verkoop.
Hiervoor gebruiken wij onderstaande middelen:

 • Persoonlijke benadering mogelijke kopers
 • Informeren collega makelaars (binnen en buiten de regio)
 • Social Media
 • ‘Woningproeverij’  (volledig op de woning afgestemd mailbericht)
 • Etalage
 • Plaatsing ‘Te Koop’  bord
 • www.nijdam-makelaars.nl
 • www.funda.nl

Bezichtigen
Voor ons gaat een bezichtiging verder dan het openen van de deur…

Weten wat een mogelijke koper zoekt komt de kwaliteit van een bezichtiging ten goede.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Wij zijn op tijd en treffen voorbereidingen
 • Wij zijn zorgvuldig en respectvol met andermans bezit
 • Wij bieden alle tijd en ruimte
 • Wij informeren duidelijk en uitgebreid
 • Wij communiceren kraakhelder
 • Wij zorgen direct na de bezichtiging voor een uitgebreide terugkoppeling

Onderhandelen
Maximale inzet en optimaal resultaat: onderhandelen zit in ons bloed en doen wij met sportieve gedrevenheid.

Voortgang
Geen slapeloze nachten tijdens het verkoopproces? Wij praten je regelmatig en zorgvuldig bij over de voortgang.

Nieuwe technieken bieden volop mogelijkheden voor communicatie. Daarnaast kiezen wij bewust ook voor persoonlijk overleg. Op onderbouwde wijze geven wij sturing aan het verkoopproces; dit zorgt voor extra gemoedsrust.

Afwikkelen

Koopovereenkomst
Een mondelinge koopovereenkomst wordt door ons zorgvuldig vastgelegd in de vereiste schriftelijke overeenkomst. Voordat ondertekening door verkoper en koper plaatsvindt, zorgen wij voor een uitgebreide en persoonlijke toelichting. Partijen zijn hierdoor juist geïnformeerd over de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst.

Afwikkeling
Verkoper en koper ontvangen een kopie van de getekende koopovereenkomst. De originele getekende koopovereenkomst wordt door ons, ter verdere afwikkeling, naar de notaris gestuurd.

Controle
Voordat de overdracht plaatsvindt controleren wij het concept van de notariële akte en de bijbehorende afrekening.

Notariële overdracht
De notaris zorgt ervoor dat jouw woning op de gestelde datum aan de koper in eigendom wordt overgedragen en dat de financiële afwikkeling is geregeld. 

Tarieven

Eénmalige voorbereidingskosten
Een goede voorbereiding is het halve werk. Voorbereiding vindt plaats op basis van maatwerk. Afhankelijk van de werkzaamheden variëren deze kosten van
€ 495,-- tot € 995,-- (inclusief 21% BTW).

Courtage
Onze courtage heeft 3 varianten, te weten:

 • Vast percentage van de koopsom
 • Variabel percentage o.b.v. meerwaarde
 • Vast bedrag

Een concreet voorstel over de courtage doen wij graag nadat wij de kwaliteiten van jouw woning inzichtelijk hebben gemaakt, waardoor je verzekerd bent van maatwerk.

Onze courtage ben je pas verschuldigd bij de notariële overdracht.

Vergoeding bij intrekking
Het staat jou te allen tijde vrij om de verkoopopdracht in te trekken of op te schorten. In dat geval berekenen wij een vergoeding van € 600,-- (inclusief 21% BTW).